Bert van Ruitenbeek                                                   

Bert van Ruitenbeek, geboren 5 mei 1961, getrouwd, twee dochters
 
Na de School voor de Journalistiek, twee jaar Nederlandse taal- en letterkunde gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens mijn studie heb ik achtergrondartikelen geschreven voor het wetenschapskatern van NRC-Handelsblad.
 
Vanaf 1985 in dienst van UNICEF-Nederland waarvan de laatste jaren als hoofd voorlichting & PR. Belangrijkste activiteiten:
Woordvoerder voor UNICEF-Nederland.
Hoofdredacteur UNICEF-Nieuws.
Voorzitter van de internationale communicatieworkshops.
Medeoprichter van de Stichting Zorg voor Borstvoeding in kader van het ‘Baby Friendly Hospital Initiative’ van UNICEF en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO ).
Medeoprichter Kinderrechtencollectief een samenwerkingsverband met en aantal organisaties en instanties die zich inzetten voor kinderrechten in Nederland.
Mede vormgever ‘Kans voor een Kind’ fondswervingsprogramma’s.
 
1998 - 2008 algemeen directeur van Biologica, de beleids- en promotieorganisatie voor biologische landbouw en voeding.
Belangrijkste activiteiten naast algemeen management:
Woordvoerder namens de biologische sector.
Grootschalig neerzetten van de jaarlijkse Open Dagen bij de biologische boer.
Inhoudelijke organisatie van het jaarlijkse BIO-congres.
Hoofdredacteur van het tijdschrift Smaakmakend
Initiatiefnemer van de acties ‘ Adopteer een Kip’ en ‘ Adopteer een Appelboom’.
Medevormgever van de Taskforce Marktontwikkeling Biologische Landbouw
Eerste voorzitter ven mede-vormgever van Week van de Smaak.
Schrijver van tal van opinieartikelen en columns.
Stuurgroep coëxistentie gentech.
Politieke Lobby.
 
Ook bestuursfuncties bekleed voor Traffic (CITES-verdrag beschermde planten en diersoorten /nu onderdeel WNF) en Alternatieve Konsumenten Bond (nu Goede Waar & Co).
 
2009 Parttime Senior adviseur strategie en communicatie Biologica.
 

 Projecten voor Biologica

  • Adviezen strategie en communicatie
  • Onderzoek pre-innovatie (met name ‘Urban farming’ en ‘Community Supported Agriculture’)
  • Organiseren debatten (o.a. Organisatie interviews en Masterclass met Amerikaanse onderzoeksjournalist/auteur Michael Pollan Nederland i.s.m. IUCN/   Organisatie interviews en debatten met Canadese boer Percy Schmeiser i.s.m. Studium Generale WUR en met ZLTO over gentech/ Monsanto en patentrecht en kweekrecht.
 
Bestuursfuncties:
 
Voorzitter Promotie Bureau Biologische Speciaalzaken (tot 2000)(www.stichtingpbs.nl )
Voorzitter Stichting Zaadgoed (tot 2016)(www.zaadgoed.nl)
 
(
 

2009 -  Oprichter/directeur Ecominds, vanaf 2010 full-time

 
Advies en projectontwikkeling voor kennisvermeerdering en vermarkting van integraal duurzaam geproduceerd voedsel
 
♦ Projectleider voor  meerdelige debatreeksen  over ‘de toekomst van de landbouw en ons voedsel’ in de Rode Hoed in Amsterdam in opdracht van CLM. www.rodehoed.nl (2009, 2010, 2012, 2013 , 2014, 2015 en 2016, 2017 en 2018 )
 
♦ Adviseur Natudis/Wessanen voor o.a. vergroten aandeel Demeter en strategie integrale duurzaamheid. (2011)
 
♦ Projectleider groenpas www.groenpas.nl  voor natuurvoedingsbranche (2009-2011)
 
♦ Parttime directeur Stichting Demeter (vanaf januari 2011- heden) www.stichtingdemeter.nl
 
♦ Project voor Innovatienetwerk over HACCP en ambachtelijke productie in Nederland.(najaar 2011- 2013)
 
♦O.a. Interne trainingsprogramma's Eosta en Triodos Bank
 
Mede initiatiefnemer en organisator van de jaarlijkse Boer,burger, bankier sessies op boerderij de Zonnehoeve.